سه‌شنبه 29 آبان 1397  
ساختار دانشگاه

معرفی

حوزه ریاست استان

حوزه ریاست

معرفی دانشگاه

هیات امنا

معرفی روسای استان تا کنون

شهدای مدافع حرم

معرفی ریاست استان

دفتر ریاست

مدیریت روابط عمومی

نهاد رهبری

معاونت اجرایی

معاونت پژوهشی و آموزشی

مسئول نهاد

حوزه معاونت

مدیریت امور اداری و پشتیبانی

مدیریت امور عمرانی

نهاد رهبری
مراکز و واحد ها
 
مرکز مشهد مرکز تربت حیدریه
واحد خواف مرکز فریمان
مرکز نیشابور مرکز سبزوار
مرکز گناباد مرکز کاشمر
مرکز قوچان واحد تربت جام
واحد چناران واحد مه ولات   
واحد رشتخوار   واحد کلات
واحد سرخس واحد بجستان
واحد جغتای واحد سرولایت
واحد بردسکن واحد درگز
واحد جوین واحد درود    
واحد تایباد        واحد فیروزه
واحد باخرز واحد دوغارون
واحد داورزن
برگزیده ها
اطلاعیه ها
آموزش
اخبار
بيشتر
پژوهش و کارآفرینی
بيشتر
مراکز و واحد ها
بيشتر
روابط عمومی داخلی
بيشتر
اخبار آموزش
بيشتر
مرکز آموزش های آزاد
ارتباط با ما
بيشتر
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites