چهارشنبه 2 بهمن 1398  
ساختار دانشگاه

معرفی

حوزه ریاست استان


معاونت آموزشی و پژوهشی

 

معرفی دانشگاه

معرفی روسای استان تا کنون

معرفی
روسای مراکز و واحدها

شهدای مدافع حرم
 

معرفی ریاست استان                  

دفتر ریاست
اداره حراست
اداره نظارت و ارزیابی
برنامه و بودجه

 روابط عمومی
کارشناس حقوقی
اداره امور مالی

معاون آموزشی
اداره امور آموزشی
فارغ التحصیلان
امور پژوهش و کارآفرینی
اداره فرهنگی و اجتماعی
اداره فناوری اطلاعات

معاونت اجراییمعاونت اجراییمعاونت اجرایی

معاون اجرایی
 اداره  امور اداری و پشتیبانی
واحد عمرانی
دبیرخانه
معاون اجرایی
 اداره  امور اداری و پشتیبانی
واحد عمرانی
دبیرخانهمعاون اجرایی
 اداره  امور اداری و پشتیبانی
واحد عمرانی
دبیرخانهمعاون اجرایی
 اداره  امور اداری و پشتیبانی
واحد عمرانی
دبیرخانهمعاون اجرایی
 اداره  امور اداری و پشتیبانی
واحد عمرانی
دبیرخانه
معاون اجرایی
 اداره  امور اداری و پشتیبانی
واحد عمرانی
دبیرخانه
معاون اجرایی
اداره امور اداری و پشتیبانی
واحد عمران
دبیرخانه

فهرست اعضا
اعضا هیئت علمی
کارکنان
اساتید مدعو
برگزیده ها
اطلاعیه ها

 

 
همایش
اخبار
بيشتر
خبرفرهنگی/مراکز واحدها
بيشتر
افتخارات
بيشتر
پژوهش و کارآفرینی
بيشتر
آموزش
بيشتر
تربیت بدنی
بيشتر
فرهنگی
تماس
بيشتر
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites