مراکز و واحدها
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز تربت حیدریه جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه پیام نور مرکز تربت حیدریه با حضور رئیس دانشگاه پیام نور استان برگزار شد جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه پیام نور مرکز تربت حیدریه با حضور رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی آقای دکتر مولودیان و مدیران محترم استانی، معاونت استاندار و فرماندار ویژه شهرستان جناب آقای کی پور برگزار گردیددر روز دوشنبه 22 آبان در دانشگاه برگزار گردید. دانشگاه پیام نور خراسان رضوی را در فضای مجازی دنبال کنید :

https://eitaa.com/pnurazaviravabetomomi

https://eitaa.com/razavipnu

روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر