پنجشنبه 4 مرداد 1403  
ساختار دانشگاه
1397/1/27 دوشنبه

معرفی

حوزه ریاست استان


معاونت آموزشی و پژوهشی

 

معرفی دانشگاه

معرفی روسای استان تا کنون
معرفی روسای مراکز و واحدها

شهدای مدافع حرم
 

معرفی ریاست استان                  

دفتر ریاست
اداره حراست
اداره نظارت و ارزیابی
برنامه و بودجه

 روابط عمومی
کارشناس حقوقی
اداره امور مالی

معاون آموزشی
اداره امور آموزشی
فارغ التحصیلان
امور پژوهش و کارآفرینی
اداره فرهنگی و اجتماعی
اداره فناوری اطلاعات

معاونت اجراییمعاونت اجراییمعاونت اجرایی

معاون اجرایی
 اداره  امور اداری و پشتیبانی
واحد عمرانی
دبیرخانه
معاون اجرایی
 اداره  امور اداری و پشتیبانی
واحد عمرانی
دبیرخانهمعاون اجرایی
 اداره  امور اداری و پشتیبانی
واحد عمرانی
دبیرخانهمعاون اجرایی
 اداره  امور اداری و پشتیبانی
واحد عمرانی
دبیرخانهمعاون اجرایی
 اداره  امور اداری و پشتیبانی
واحد عمرانی
دبیرخانه
معاون اجرایی
 اداره  امور اداری و پشتیبانی
واحد عمرانی
دبیرخانه
معاون اجرایی
اداره امور اداری و پشتیبانی
واحد عمران
دبیرخانه

فهرست اعضا
1396/10/5 سه‌شنبه
اعضا هیئت علمی
کارکنان
اساتید مدعو
آزمایشگاه قطب
برگزیده
مرکز مشاوره
مسابقات فرهنگی
اخبار
بيشتر
الکترونیکی
فرهنگی دانشجویی
بيشتر
مراکز و واحدها
بيشتر
آموزش
بيشتر
پژوهش
بيشتر
کارگروه درآمدزایی
بيشتر
تماس
بيشتر
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites
sprites