اخبار
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی دکتر منظم از روند برگزاری آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز کاشمر دیدار کرد . دکتر منظم رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی از روند برگزاری آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز کاشمر دیدار کرد .
اسفند 1402
روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر