کارگروه درآمدزایی
دستورالعمل مسابقات کشوری تکواندو پسران به میزبانی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی دستورالعمل مسابقات کشوری تکواندو پسران به میزبانی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی
راهنمای فنی مسابقات  قهرمانی کشور تکواندو (پومسه مجازی ) دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور /آذرماه 1399/خراسان رضوی
 • دانشجویانی که در واحدها و مراکز دانشگاه پیام نور مشغول به تحصیل بوده و در ترم جاری انتخاب واحد نموده اند، مجاز به شرکت می باشند.
 • دانشجویان ورودی جدید (نیمسال اول 99) نیز مجاز به شرکت در مسابقات می باشند
 • برگزاری مسابقه بصورت مجازی و غیرحضوری با ارسال فیلم است.
 • به نفرات اول تا سوم هر رده کمربند مدال و حکم قهرمانی تعلق می گیرد.
 • رده کمربند شرکت کنندگان در دو رده سبزآبی و قرمز _مشکی می باشد.
 • فرم اجرایی رده سبز-آبی فرم ۳ تگوگ سام جانگ و برای رده قرمز _مشکی فرم ۴ تگوگ سا جانگ می باشد.
 • ارسال عکس گواهینامه کمربند همراه با سایر مدارک الزامیست.
 • توجه: برای دانشجویانی که عضو سایت بانک اطلاعات فدراسیون هستند و گواهینامه در دسترس ندارند، ارسال کد ملی کافیست.
 • فیلم برداری باید از روبرو بدون جابجایی دوربین و با صدا باشد.
 • بهتر است فیلم برداری با گوشی موبایل انجام گیرد و حرکات دست و پا کاملا در فیلم قابل مشاهده باشد.
 • فیلم برداری بصورت افقی و یکپارچه بدون وقفه باشد.
 • هر شرکت کننده می بایست در ابتدای فیلم نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی و واحد دانشگاهی خود را اعلام نماید و کارت دانشجویی خود را جلوی دوربین نشان دهد.
 • حجم فیلم ارسالی نباید بیش از ۴۰ مگ باشد.
 • داشتن لباس پومسه ضروری نیست ولی لباس تکواندو برای همگان الزامیست.
 • پس از ارسال فیلم ها و بنا به تعداد شرکت کنندگان و نظر کمیته فنی برای دومرحله ای بودن احتمالی مسابقات تصمیم گیری خواهدشد. درغیر اینصورت بصورت تک مرحله ای اعلام نتیجه می گردد.
 • زمان ثبت نام و مدارک:
 • ثبت نام و بررسی مدارک از روز شنبه 17 آبان ماه  تا روز شنبه اول آذر 99  می باشد.
 • هر دانشجو می تواند با ارسال مدارک زیر به ادرس واتس آپ برای ثبت نام اقدام نماید:
https://wa.me/message/TKBQRII56DFZH1
 • ۱)عکس معرفی نامه واحد دانشگاهی یا فرم انتخاب واحد،۲)عکس کارت دانشجویی،3) عکس حکم کمربند
 • زمان ارسال فیلم:
 • دانشجو فیلم فرم اجرایی را پس از تایید ثبت نام حداکثر تا پایان ساعت اداری روز 14 آذر(2 روز قبل قضاوت) به آدرس واتس آپ ارسال نمایند.
https://wa.me/message/TKBQRII56DFZH1
 • هرگونه تغییرات فنی و یا تصمیم گیری بر اساس تعداد شرکت کنندگان توسط اداره کل تربیت بدنی (انجمن تکواندو)، به اطلاع خواهد رسید.
 • جهت هر گونه سوال با شماره 05131837210 خانم اکبری تماس حاصل فرمائید.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر