آموزش
قابل توجه دانشجویان دانشگاه پیام نور: مهلت انتخاب واحد تا 22 شهریور تمدید شد به گزارش روابط عمومی با توجه به درخواست مکرر دانشجویان، امکان انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تا 22 شهریورماه در سامانه جامع آموزشی گلستان فراهم شد.

دانشجویان می توانند در مهلت مقرر با مراجعه به سامانه گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir از مسیر ثبت نام------> عملیات ثبت نام ------>ثبت نام اصلی، نسبت به انتخاب واحد مورد نظر خود اقدام کنند.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر