کارگروه درآمدزایی
دبیر هیات ممیزه دانشگاه پیام نور خبر داد: ارتقای یک عضو علمی به مرتبه استادی، دو عضو علمی به مرتبه دانشیاری دکتر مرتضی محسنی دبیر هیات ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقای یک عضو علمی به مرتبه استادی، پنج عضو علمی به مرتبه دانشیاری و پنج عضو علمی به مرتبه استادیاری خبر داد و گفت: در دومین جلسه هیات ممیزه در سال جدید، دکتر علیرضا اکبری عضو هیات علمی مرکز مشهد در رشته شیمی معدنی، از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی ارتقا یافت. همچنین دکتر عبدالمجید موسوی نیا عضو هیات علمی مرکز مشهد در رشته زمین شناسی و دکتر سینا کاظمیان عضو هیات علمی مرکز مشهد در رشته مهندسی عمران، از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند.
 
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر