پژوهش
برای اولین بار در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری پنل سرمایه گذاری با حضور سرمایه گذاران کلان و خرد اتفاق جديدي كه براي اولين بار در نمايشگاه هفته پژوهش رقم خواهد خورد امکان ارائه ايده ها و استارت آپ ها در حضور سرمايه گذاران بزرگ براي جذب سرمايه ميباشد نمايشگاه هفته پژوهش امسال اين امكان را برای تمامی افراد فراهم کرده است تا در مقابل سرمايه گذار ها حاضر شوند و به ارائه ايده هاي خود بپردازند. 
امسال ما در كنار استارت آپ ها خواهيم بود و شما در صورتي كه تمايل به حضور در اين پنل و ارائه ايده خود داريد بايد جهت ثبت نام به سایت ذیل مراجعه نمائید.
http://rexpo.mshdiau.ac.ir/index.php/startupform

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر