فرهنگی دانشجویی
مسابقات قهرماني دانشجويان کشور ثبت نام مسابقات مجازی رشته فوتسال همگانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور پاييز1400 لينك دانلود آيين نامه مسابقات مجازی رشته فوتسال همگانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر