مراکز و واحدها
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی مراسم توجیهی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه پیام نور مرکز کاشمر با حضور رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی دکتر مولودیان ومدیران ستادی برگزار شد مراسم توجیهی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه پیام نور مرکز کاشمر با حضور رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی دکتر مولودیان ، دکتر لعل علیزاده معاون آموزشی استان، دکتر لگزیان مدیر نظارت و ارزیابی استان، آقای رحیمی مدیر حراست استان و ریاست‌، اساتید و کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز کاشمر در جمع پرشور دانشجویان جدیدالورود سال ۱۴۰۲ برگزار گردید. دکتر مولودیان در جمع دانشجویان ضمن تبریک و ورود به عرصه جدید علم و فرهنگ گفت : سه امر تلاش ، توکل و توسل را سرلوحه کارخود قراردهید و از فرصت ها حداکثر استفاده را ببرید تا دچار خسران نگردید. همچنین رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی در جمع کارکنان اعضای علمی و اداری مرکز کاشمر افزود: با نمایندگان مجلس و مقامات محلی در راستای ساماندهی و آمایش دانشگاه توسط خود دانشگاه و نه ادغام با سایر دانشگاهها رایزنی هایی صورت پذیرفته است. وی همچنین ضمن تشکر از تلاشهای همکاران در بخش های مختلف دانشگاه به درآمدزایی غیرشهریه ای به عنوان مهمترین شاخص عملکردی دانشگاه تاکید نمودند.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر