کارگروه درآمدزایی
به مناسبت روز جهانی ورزش برنامه های فیزو به مناسبت روز جهانی ورزش دانشگاهی مسابقه دو 20 کیلومتر

دستورالعمل مسابقات
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر