پژوهش
. راه اندازی مرکز پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی و ارائه خدمات مرتبط از راه دور در استان خراسان رضوی همکاران محترم مراکز واحدها و استانها
با توجه به راه اندازی مرکز نگهداری و پرورش حیوانات آزمایشگاهی در دانشگاه پیام‌نور استان خراسان رضوی، در صورت نیاز به فعالیتهای آزمایشگاهی بر روی نمونه های جانوری، می توانند ضمن سفارش نمونه از مزایای انجام طرح و پروژه خود از راه دور استفاده نموده و با ما در ارتباط باشند.
باتشکر
فانی
استان خراسان رضوی
@aminfani1
Tel: 09121932994

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر