کارگروه درآمدزایی
اعلام زمان پیشنهادی برگزاری دوره های داوری و مربیگری و ثبت نام از افراد علاقمند - فدراسیون ورزش های دانشگاهی و فدراسیون بوکس اعلام زمان پیشنهادی برگزاری دوره های داوری و مربیگری و ثبت نام از افراد علاقمند در بخش ورزشکار، اعضای هیات علمی و کارکنان جهت ترویج و توسعه رشته بوکس در دانشگاههای کشور توسط فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی و فدراسیون بوکس اعلام زمان پیشنهادی برگزاری دوره های داوری و مربیگری و ثبت نام از افراد علاقمند در بخش ورزشکار، اعضای هیات علمی و کارکنان جهت ترویج و توسعه رشته بوکس در دانشگاههای کشور توسط فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی و فدراسیون بوکس
اعلام زمان پیشنهادی برگزاری دوره های داوری و مربیگری و ثبت نام از افراد علاقمند در بخش ورزشکار، اعضای هیات علمی و کارکنان جهت ترویج و توسعه رشته بوکس در دانشگاههای کشور توسط فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی و فدراسیون بوکس
مدارک لازم:
- تکمیل فرم پیوست در خصوص تعداد ورزشکاران، مربیان و داوران دانشگاههای استان
- اعلام زمان پیشنهادی جهت برگزاری دوره های داوری و مربیگری و ثبت نام از افراد علاقمند در بخش ورزشکاران، اعضای هیات علمی و کارکنان
آخرین زمان ارسال مدارک و مستندات فوق 5 بهمن ماه سال جاری می باشد.
 
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر