اخبار
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی
بر اساس اعلام آخرین دو ماهنامه پایگاه شاخص‌های اساسی علم(ESI)؛
قابل توجه دانشجویان و اساتید محترم؛
قابل توجه معرفی شدگان به مصاحبه علمی آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری تخصصی سال 1402 دانشگاه پیام نور ؛
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور خبر داد:
قابل توجه تمامی دانشجویان محترم ؛
قابل توجه مشمولین خدمت سر بازی؛
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
نسخه قابل چاپ