مرکز مشاوره
دانشگاه پیام نور قزوین برگزار میکند اولین همایش نقش اندیشه ورزی نخبگان و عملگرایی مدیران در رشد و جهش تولید با نگاه به بیانیه گام دوم
دانشگاه پیام نور استان قزوین با تایید و حمایت سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور و تاییدیه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( ISC ( نسبت به برپایی همایش ملی (میان رشته ای) تحت عنوان "نقش اندیشه ورزی نخبگان و عملگرایی مدیران در رشد و جهش تولید با نگاه به بیانیه گام دوم" در سال ۱۴۰۰(تولید،پشتیبانی و مانع زدایی) اقدام نموده است .
 
تاریخ شروع ثبت نام در همایش ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
آخرین مهلت ثبت نام ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
آخرین مهلت ارسال مقاله ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ برگزاری ۴ تیر ۱۴۰۰
برگزارکننده دانشگاه پیام نور استان قزوین
اعلام نتایج داوری ۱ تیر ۱۴۰۰
 
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ