فرهنگی دانشجویی
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی اولین کافه گفتگوی دوستانه استاد –دانشجویی در دانشگاه پیام نور مشهد با محوریت: چرا فلسطین؟! روز دوشنبه 1 آبان ماه با حضور دانشجویان و اساتید برگزار شد اولین کافه گفتگوی دوستانه استاد –دانشجویی در دانشگاه پیام نور مشهد با محوریت: چرا فلسطین؟! روز دوشنبه 1 آبان ماه با حضور دانشجویان و اساتید برگزار شد
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر