فرهنگی دانشجویی
به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی مسابقات مجازی بسکتبال همگانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور مسابقات مجازی بسکتبال همگانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور 
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر