پژوهش
کلاسهای نظام مهندسی اولين جلسه دوره ورود به حرفه hse اولين جلسه دوره ورود به حرفه hse، دوشنبه ۱۶ فروردین ساعت ۱۶ برگزار خواهد شد.
آدرس:  http://lms.razavi.pnu.ac.ir
نام كاربري:شماره عضويت
رمز: شماره تلفن بدون صفر
اطلاعات بيشتر در گروه PNU_Nezam99@
https://plink.ir/0lUbr
جهت تست ارتباط نیم ساعت قبل می توانید وارد کلاس شوید

 
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر