مراکز و واحدها
به گزارش روابط عمومی دانشگاه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی
جشنواره نشریات دانشجویی
به گزارش روابط عمومی دانشگاه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه
📣📣نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور خراسان رضوی برگزار می کند:
ویژه مستعدین برتر و مشمولین بنیاد ملی نخبگان
بنیاد امور شهید و ایثارگر خراسان رضوی برگزار میکند
معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی:
ویژه دانشگاهیان سراسر کشور
قابل توجه کلیه دانشجویان و فعالان فرهنگی دانشگاه
قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه؛
📚بيانيه بیش از هزار نفر از اساتید و نخبگان دانشگاهی استان خراسان رضوی  پيرامون وقايع و اغتشاشات اخير
 ویژه خواهران🧕 ( دانشگاهیان و فرزندان) 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی
ثبت نام اردوی راهیان نور
.
  • 1400/11/18 دوشنبه .
    پویش آزاد سازی زنان زندانی جرائم غیر عمد
ویژه اساتید، کارکنان و دانشجویان محترم دانشگاه پیام نور خراسان رضوی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
نسخه قابل چاپ