کارگروه درآمدزایی
استاد دانشگاه پیام نور مرکز مشهد در فهرست شیمیدان های برجسته جهان قرار گرفت دکتر زرین اسحاقی استاد تمام دانشگاه پیام نور مرکز مشهد در فهرست شیمیدان های برجسته جهان قرار گرفت بر اساس گزارش دانشگاه استنفورد و آخرین نتایج پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI)، نام دکتر زرین اسحاقی، استاد تمام گروه شیمی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد در فهرست ۲ درصد شیمیدان‌های برجسته دنیا قرار گرفته است. معیار انتخاب پژوهشگران برتر در حوزه شیمی، استناد به مقالات چاپ‌شده و شاخص‌های h-index است که بر مبنای این معیارها فهرست دانشمندان مرتب‌سازی و سپس دو درصد برتر آن‌ها در حوزه‌های مختلف معرفی می‌شوند.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر