کارگروه درآمدزایی
مسابقات قهرمانی شطرنج دانشجویان آسیا مسابقات قهرمانی شطرنج دانشجویان آسیا - 24 آذر الی 9 دی ماه 1399 - تهران
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر