مسابقات فرهنگی
1401/3/24 سه‌شنبه به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی طرح ملی حفظ قرآن ویژه دانشگاهیان در قالب طرح ملی حفظ قرآن کریم اساتید، دانشجویان، کارکنان و خانواده دانشگاهیان، 
شرکت کنندگان در این طرح می‌توانند در طی دو الی چهار سال از پنج جز تا کل قرآن کریم را حفظ نمایند.
برای ثبت نام در طرح ملی حفظ قرآن کریم دانشگاهیان می‌توانند به سامانه nahad.ir مراجعه کرده و یا عدد ۱ را به سامانه ۳۰۰۰۸۸۶ ارسال کنند.
 
امتیاز دهی