آموزش
قابل توجه دانشجویان مشمول بخشنامه مجاز بودن صرفا یکبار انصراف در طول تحصیل برای دانشجویان مشمول بخشنامه مجاز بودن صرفا یکبار انصراف در طول تحصیل برای دانشجویان مشمول
بر اساس بخشنامه ناجا، دانشجویان مشمول پسر صرفا یکبار می توانند در کل دوران تحصیل سه مقطع ، انصراف دهند و در صورت انصراف دوم باید نسبت به تعییت تکلیف خدمت سربازی اقدام نمایند و چنانچه اقدامی نکنند، از تحصیل بعد از انصراف دوم ممانعت خواهد شد.


 
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر