برگزیده
قابل توجه دانشجویان دانشگاه پیام نور: ثبت نام بدون آزمون استعدادهای درخشان پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد. مهر 1403/ شروع ثبت نام از 29 فروردین 1403 ثبت نام بدون آزمون استعدادهای درخشان پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد. مهر 1403/ شروع ثبت نام از 29 فروردین 1403

لینک دانلود فراخوان ،فرم ها و لیست جهت ثبت نام آزمون استعدادهای درخشان
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ