پژوهش
ویژه مهندسین نظام مهندسی
توسط دانشجوی دانشگاه پیام نور قوچان
به مناسبت هفته پژوهش
برای اولین بار در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری
مرکز مشاوره و پژوهش های آماری دانشگاه پیام نور
.
  • 1396/12/23 چهارشنبه .
    راه اندازی مرکز پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی و ارائه خدمات مرتبط از راه دور در استان خراسان رضوی
1
نسخه قابل چاپ