مراکز و واحدها
بنیاد امور شهید و ایثارگر خراسان رضوی برگزار میکند برگزاری نمایشگاه منطقه ای آثار تجسمی هنرمندان شاهد و ایثارگر حداکثر تا مورخ 1401/8/10
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر