مراکز و واحدها
به مناسبت سال جدید دکتر رامشینی رئیس دانشگاه پیام نور سبزوار با آقای علوی مقدم، فرماندار ویژه شهرستان سبزوار دیدار کرد به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار طی نشستی صمیمی که ریاست دانشگاه پیام نور سبزوار، همراه با جمعی از اعضاء علمی دانشگاه در مورخ 16/1/1400 در محل فرمانداری برگزار گردید، آقای دکتر رامشینی ضمن تبریک سال نو و انتصاب بجا و شایستۀ ایشان، موارد زیر را با فرماندار در میان گذاشتند.
1-درخواست همکاری برای تکمیل سولۀ ورزشی که بزرگترین سولۀ شهرستان بوده و می تواند ضمن میزبانی جهت برگزاری همایشهای مختلف، از آن برای استفادۀ عموم همشهریان سبزواری استفاده گردد. که فرماندار محترم پیشنهاد دادند نامه ای مشترک از طرف فرمانداری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهرستان تهیه گردد تا پیگیری امور سریعتر انجام شود.
2-درخواست پیگیری جهت سند مالکیت دانشگاه با همکاری شهرداری و فرمانداری.
3-درخواست استفاده از ظرفیت زمین‌های جنب سولۀ ورزشی دانشگاه برای احداث چمن مصنوعی و مجتمع ورزشی برای استفادۀ عموم همشهریان سبزواری، با همکاری شهرداری محترم و حمایت فرمانداری محترم.
 
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر