مراکز واحدها و فرهنگی
به همت بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد اردوی جهادی در منطقه ی روداب سبزوار برگزار شد به همت بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد و با پشتیبانی دانشگاه ، اردوی جهادی دانشجویی در منطقه ی روداب سبزوار روستای کراب با حضور 20 نفر از دانشجویان بسیجی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد از مورخ 6 الی 12 فروردین ماه سال جاری برگزار گردید.
دراین اردوی جهادی یک هفته ای، دانشجویان اقدام به دیوار چینی چند پروژه برای روستا نمودند. روستای کراب بخش روداب سبزوار از روستاهای محروم خراسان رضوی می باشد که در دل کویر واقع شده است و مردم این روستا از نعمت آب شیرین نیز بی بهره می باشند
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر