اخبار
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی: بر اساس حکمی از سوی دکتر منظم رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی  دکترعلیرضا بیات به سمت سرپرست واحد سرولایت منصوب شد  به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی: بر اساس حکمی از سوی دکتر منظم رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی  دکترعلیرضا بیات به سمت سرپرست واحد سرولایت منصوب شد 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر