اخبار
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طی حکمی از سوی دکتر تقی زاده سرپرست دانشگاه پیام نور گناباد منصوب شد به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طی حکمی از سوی دکتر تقی زاده دکتر سعید نژادحسین به سمت سرپرست دانشگاه پیام نور گناباد منصوب شد
حکم صادره به شرح ذیل می باشد.


 
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر