اخبار
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی دکتر منظم رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی با فرماندار شهرستان گناباد آقای دکتر نصیری به گفتگو و تبادل نظر پرداختند دکتر منظم رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی و رییس دبیرخانه منطقه 9 با فرماندار شهرستان گناباد آقای دکتر نصیری درخصوص مسایل پیرامون دانشگاه پیام نور به گفتگو و تبادل نظر پرداختند روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر