اخبار
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی دکتر منظم رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی با جناب سرهنگ احمدی فرماندهی محترم انتظامی شهرستان نیشابور دیدار و گفتگو کرد . دکتر منظم رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی و مدیران ستادی دانشگاه با جناب سرهنگ احمدی فرماندهی محترم انتظامی شهرستان نیشابور دیدار و گفتگو کرد . بهمن ماه 1402 روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر