اخبار
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی در حاشیه بازدیدهای دکتر مولودیان از مراکز و واحدها، دیدار و گفتگو با فرماندار شهرستان گناباد و شهرستان کاشمر انجام شد در حاشیه بازدیدهای رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی و اعضای هیات رئیسه استان از دانشگاه های پیام نور مرکز گناباد و کاشمر، دکتر مولودیان رئیس دانشگاه پیام نور منطقه 9 با فرماندار شهرستان کاشمر آقای دکتر شریعتمداری و ریاست شورای اسلامی شهر کاشمر آقای دکتر زاده و همچنین با فرماندار شهرستان گناباد آقای دکتر نصیری درخصوص مسایل مطرح شده پیرامون دانشگاه پیام نور و همچنین طرح آمایش و ساماندهی به گفتگو و تبادل نظرپرداختند
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر