اخبار
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی کارگاه آموزشی صندوق رفاه دانشجویان در دانشگاه پیام نور خراسان رضوی برگزار شد . به همت معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی سازمان مرکزی و به میزبانی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی ،کارگاه آموزشی صندوق رفاه دانشجویان بصورت حصوری جهت کارشناسان صندوق رفاه خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و بصورت مجازی جهت کلیه کارشناسان رفاه پیام نور سراسر کشور با تدریس دو نفر از کارشناسان صندوق رفاه وزارت علوم در واحدهای پرداخت و بازپرداخت، مورخ 17آبانماه در مشهد مقدس برگزار شد . در این جلسه که از 8:30 صبح تا 16 ادامه داشت آموزش کار با سامانه جدید صندوق رفاه و کلیه مسایل مربوط به پرداخت و بازپرداخت وامهای دانشجویی پرداخته شد و در پایان به سوالات و مشکلات کارشناسان در خصوص سامانه و پرونده های وام پاسخ داده شد . دانشگاه پیام نور خراسان رضوی را در فضای مجازی دنبال کنید : https://eitaa.com/pnurazaviravabetomomi https://eitaa.com/razavipnu روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر