اخبار
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی آغاز ثبت نام بیست و ششمین دوره ازدواج دانشجویی آغاز ثبت نام بیست و ششمین دوره ازدواج دانشجویی
تاریخ رسمی عقد مجاز: در فاصله زمانی ۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ الی ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ می‌باشد شرایط ثبت نام: دانشجو بودن حداقل یکی از زوجین در این بازه زمانی است (نه دانشجو بودن در زمان ثبت‌نام) در مواردی که هردونفر زوجین دانشجو باشند لازم است فقط یک نفر از آن ها به عنوان داوطلب اصلی در سامانه ثبت نام نمایند. به منظور قطعی شدن ثبت نام زوجین دانشجو میبایست، حداکثر تا یک هفته پس از ثبت نام اولیه گام های بعدی تا نهایی شدن ثبت نام و انتخاب کاروان را طی نموده و تایید نهایی را از سامانه اخذ نمایند. کلیه هزینه های سفر به شمال ویژه زوجین مشهدی (اسکان،پذیرایی و برنامه آموزشی) به عهده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها می‌باشد. هزینه های ایاب و ذهاب سفر به شمال به عهده زوجین می‌باشد.  
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور خراسان رضوی لینک ثبت‌نام  http://hamsafartabehesht.ir
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر