اخبار
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی جزئیات طرح و‌ دستورالعمل اجرایی طرح تشویقی بازنشستگی کارکنان علمی و اداری اعلام شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی مدیر اداری دانشگاه پیام نور استان آقای قائمی در جلسه مجازی  از طرح تشویقی بازنشستگی کارکنان علمی و اداری خبر داد و گفت ؛ با پیشنهاد دانشگاه در نشست اخیر هیات امناء، و تصویب اعضای محترم هیات امناء دانشگاه، کارکنان واجد شرایط بازنشستگی (اعضای هیات علمی آقایان با حداقل ۲۵ سال سابقه و خانم‌ها با حداقل۲۰ سال سابقه) و (اعضای غیرهیات علمی آقایان با حداقل ۳۰ سال سابقه و خانم‌ها با حداقل۲۵ سال سابقه) در صورت ارائه درخواست بازنشستگی از سنوات ارفاقی برای دریافت پاداش بازنشستگی برخوردار می شوند.

جزئیات طرح و‌ دستورالعمل اجرایی طرح تشویقی بازنشستگی کارکنان علمی و اداری 
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر