اخبار
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی بازدید از روند برگزاری آزمون‌های پایان‌ نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ دانشگاه پیام نور مرکز مشهد بازدید از روند برگزاری آزمون‌های پایان‌ نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ دانشگاه پیام نور مرکز مشهد به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی آقای دکتر مولودیان رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی و آقای دکتر لعل علیزاده معاون آموزشی دانشگاه و دکتر لگزیان مدیر نظارت و ارزیابی استان از روند برگزاری امتحانات بازدید بعمل آوردند. دوشنبه اول خرداد۱۴۰۲  روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر