اخبار
قابل توجه مشمولین خدمت سر بازی؛ اخذ مجوز گذراندن خدمت سربازی سه نفر در قالب امریه (غیر هیات علمی) برای بخش های تابعه دانشگاه پیام‌نور، در شهر تهران به گزارش روابط عمومی ، در راستای پشتیبانی و تقویت فعالیت‌های ارتباط با جامعه و صنعت، از وزارت عتف مجوز گذراندن خدمت سربازی سه نفر در قالب امریه (غیر هیات علمی) برای بخش های تابعه دانشگاه پیام‌نور، در شهر تهران اخذ شده است. . لذا مشمولان آماده به خدمت مقدس سربازی در مقطع کارشناسی ارشد در رشته‌های کامپیوتر و رشدتکنولوژی آموزشی (ترجیحاً 1. کارشناسی ارشد در رشته‌های کامپیوتر، نرم‌افزار، سخت‌افزار، فناوری اطلاعات و سایر رشته‌های مهندسی با تسلط شبکه و برنامه‌نویسی 2.  کارشناسی ارشد مسلط به تولید محتوای الکترونیکی و آشنا با تکنولوژی آموزشی، طراحی انیمیشن و سایر نرم‌افزارهای مرتبط با تولید محتوای چندرسانه‌ای) می‌توانند از تاریخ 31/02/1402 لغایت 04/03/1402 با مراجعه به سامانه جذب پرسنل امریه وزارت عتف به نشانی: http://www.Amriye.msrt.i نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.
 
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر