اخبار

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی اولین جلسه هم اندیشی مجمع خیرین سال 1401 دانشگاه پیام نور خراسان رضوی با حضور ریاست استان و اعضا برگزار شد به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی: اولین جلسه هم اندیشی مجمع خیرین سال 1401 دانشگاه پیام نور خراسان رضوی با حضور ریاست استان و اعضا برگزار شد 

دکتر حمید رضا میرزائی رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی در سخنانی با تشکر از تلاش های آقای کاریزنوی و کلیه همکارانی که در حوزه خیرین فعالیت داشتند عنوان کرد: فعالیت این مجمع از امسال به صورت جدی تری آغاز شده است. 
دکتر میرزائی با اشاره به اینکه دانشگاه پیام نور با شعار آموزش برای همه، همه جا و همه وقت تواسته در بیشتر شهرستانها، عدالت آموزشی ترا برقرار نماید گفت:هیچ دانشجویی نباید به علت شرایط مالی از سفره علم و دانش بی بهره باشد.
در پایان جلسه آقای دکتر فیضی و آقای مهندس عطا زندی به عنوان مشاور مجمع خیرین و دبیر مجمع خیرین دانشگاه پیام نور خراسان رضوی منصوب شدند.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر