اخبار

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی انعقاد ۲ تفاهمنامه فیمابین دفتر زنان و خانواده استانداری با دانشگاه پیام نور استان 🔹روز چهارشنبه ۲۵ خرداد ماه  ۲ تفاهمنامه با موضوع ارائه رویکرد ها و راهکارهای مدیریتی در حوزه آسیب های حوزه کودکان و نوجوانان و ارایه راهکارهای عملی در مواجهه با مسائل اساسی و آسیب های اجتماعی استان، فیمابین دفتر زنان و خانواده استانداری و دانشگاه پیام نور استان منعقد گردید‌.

🔹دکتر خوش نسب در مراسم امضای این تفاهمنامه ها که با حضور دکتر میرزایی ریاست دانشگاه‌ پیام نور و در دفتر زنان و خانواده استانداری برگزار شد، اظهار داشت: چند ماه است که بر روی دو هدف ارایه راهکارهای عملی در حوزه اسیبهای کودکان و نوجوانان و آسیب های اجتماعی کار می شود که در هر دو بخش پژوهش های زیادی انجام شده است ولی انچه اهمیت دارد ارایه راهکارهای عملی در مواجهه با این مسایل است. این دانشگاه  با ظرفیت و جایگاه و پشتوانه پژوهشی که در  این زمینه ها دارد از شرایط مطلوبی برای اینکه راه حل های کاربرد و اجرایی ارایه کند و ثمره آن را به مردم برساند برخوردار می باشد. در حال حاضر  نیاز شدیدی به راه حلهای ماندگار و پایدار است که بتواند مشکلی را حل کند و راهی را باز و طرح نویی را در اندازد. در حال حاضر بازخورد بسیار خوبی از اقدامات انجام شده در حوزه آسیبها دریافت نموده ایم.

🔹دکتر میرزایی رئیس دانشگاهپیام نور خراسان رضوی گفت : در این تفاهمنامه نکات قابل توجهی مطرح شده و جایگاه دانشگاه، امکان اجرایی شدن  تصمیماتی که در تفاهم نامه ها منعقد شده را فراهم می کند. دانشگاه پیام نور کاملا آمادگی دارد تا در کلیه حوزه هایی که اولویت دفتر زنان و خانواده استانداری است از جمله کودک و نوجوان و آسیبهای اجتماعی حوزه زنان و خانواده طی پژوهش های انجام شده توسط دانش آموختگان همکاری نماید و امیدواریم بتوانیم گامی کوچک در کتترل اسیبهای اجتماعی برداریم.


 
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر