اخبار
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی مراسم معارفه و تکریم سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز فریمان با حضور دکتر میرزائی و مسئولین شهرستان فریمان برگزار شد به گرارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی با حضور دکتر میرزایی رئیس دانشگاه  پیام نورخراسان رضوی؛ فرماندار شهرستان، فرماندهی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران فریمان و مسئول دفتر نماینده   فریمان و سرخس و احمدآباد و رضوییه "  دکتر محسن صادقی محسن آباد (عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی) به سمت سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز فریمان منصوب شد 
و از زحمات دکتر فدوی (عضو هیات علمی گروه حقوق)  در مدت خدمت  قدردانی و تشکرشد. همچنین لازم به ذکر است دکتر فدوی هم اکنون در سمت مدیر نظارت و ارزیابی استان منصوب شده است.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر