اخبار
ارزیابی آزمون های پایان نیمسال تحصیلی 1401-1400 ارزیابی آزمون های پایان نیمسال تحصیلی 1401-1400 از طریق نظر خواهی از اعضای محترم هیات علمی
دفتر نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه در نظر دارد با هدف ارتقای کیفیت آموزشی ، آزمون های  پایان نیمسال تحصیلی 1401-1400  را بر اساس شاخص های مصوب و از طریق نظر خواهی از اعضای محترم هیات علمی ارزیابی نماید.
اعضای محترم هیات علمی نسبت به تکمیل کاربرگ آ - 4 (پیوست)   در خصوص  سوالات  آزمون هر یک از عناوین دروسی که در نیمسال جاری تدریس  داشته اند اقدام نمایند  و نقطه نظرات  و پیشنهادهای  ارزنده  خود  را حداکثر  تا 3 روز پس از برگزاری هر آزمون  به مدیریت نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت استان  ارسال نمایند .
 
فايل هاي مربوطه :
کاربرگ آ-4.pdf146.204 KB
فايل هاي مربوطه :
کاربرگ نظرخواهي اساتيد درخصوص آزمون ها 1401.docx32.12 KB
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر