اخبار
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی انعقاد تفاهم نامه تولید محتوای آموزشی و مهارتی بین دانشگاه پیام نور منطقه 9 و خانه خلاق و نوآوری محتوای دیجیتال نیتک به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی:  تفاهم نامه تولید محتوای آموزشی و مهارتی برای 25 هزار دانشجوی دانشگاه پیام نور بین دانشگاه پیام نور منطقه 9 و خانه خلاق و نوآوری محتوای دیجیتال نیتک منعقد شد
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر