اخبار
طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه پیام نور کشور: تمدید دو ساله حکم انتصاب دکتر نژاد علی در سمت رییس دبیرخانه منطقه 9 به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی: بر اساس حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالیه دانشگاه پیام نور کشور مسئولیت دکتر عزیزاله نژاد علی در سمت "رییس دبیرخانه منطقه 9 " به مدت دوسال دیگر تمدید شد در متن این حکم آمده است:
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر