اخبار
طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه پیام نور کشور: تمدید دو ساله حکم انتصاب دکتر نژاد علی به سمت رییس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی: بر اساس حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالیه دانشگاه پیام نور کشور مسئولیت دکتر عزیزاله نژاد علی  در سمت "رییس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی" به مدت دوسال دیگر تمدید شد در متن این حکم آمده است:

 
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر