مراکز و واحد ها
اا
در دانشگاه پیام نور واحد سرخس کارگاه آموزش پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیر واگیر دردانشگاه پیام نور سرخس برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه: با توجه به اینکه بیماری‌های غیرواگیر عامل بیش از 53 درصد از بیماری‌ها در سراسر جهان و بیش از76 درصد بیماری‌ها در ایران به بیماری‌های غیر واگیر اختصاص دارد و اساس پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر، شناسایی عوامل خطر اولیه و کنترل آنها است به همین منظور کارگاه آموزشی 4 ساعته پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیر واگیر در دانشگاه پیام نور واحد سرخس برگزار شد.

هدف از برگزاری این کارگاه تقویت مهارت خود مراقبتی و پیشگیری در برابر بیماریهای غیر واگیر مانند فشار خون و قند خون  برای کارمندان و دانشجویان بود.

شایان ذکر است که این کارگاه ها به مدت 4 ساعت در تاریخ 8/03/98 در دانشگاه پیام نور سرخس برگزار گردید.

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ