اخبار
ت
رییس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی از دانشگاه پیام نور قوچان بازدید کرد. دیدار سرزده دکتر نژادعلی از دانشگاه پیام نور قوچان به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور قوچان:در تاریخ ۳۱فروردین ۹۸ دکتر نژادعلی رییس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی به همراه معاون آموزشی؛پژوهشی؛فزهنگی و اجتماعی دانشگاه از دانشگاه پیام نور قوچان بازدید کرد.
در این بازدید دکتر نژاد علی ضمن عرض خدا قوت و تبریک سال جدید و اعیاد شعبانیه به کارکنان مرکز؛از ساختمان آموزشی ؛اداری و سالن آمفی تئاتر دانشگاه بازدید نمودندنمودند.
در ادامه جلسه صمیمی با کارکنان اداری دانشگاه تشکیل شد .در این جلسه دکتر فرهاد محمد جعفری رییس دانشگاه پیام نور قوچان ضمن خوش آمد گویی به رییس استان گزارشی از وضعیت آموزشی؛فرهنگی و امکانات دانشگاه بیان نمود .و دیگر اعضا نیز به بیان نظرات خود پرداختند .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ