تربیت بدنی
به همت کمیته ورزشهای قدرتی دانشگاه پیام نور فریمان کمیته ورزشهای قدرتی پیام نور فریمان پویش مچ اندازی در بوستان شهر تربت جام برگزار کرد  به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور: در راستای ایجاد روحیه نشاط و معرفی دانشگاه پیام نورو هم افزایی در عرصه تربیت بدنی ,کمیته ورزشهای قدرتی دانشگاه پیام نور مرکز فریمان در شهر تاریخی و زیبای تربت جام (بوستان معلم) پویش مچ اندازی را برای جوانان و دانشجویان و دانش آموزان بصورت رایگان با حضور قهرمانان استان برگزار نمود.این پویش در هفته های قبل در محل سد فریمان برگزار شده بود که با استقبال روبرو شده بود.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر