آموزش
ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان – نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 بر اساس اعلام مدیر کل محترم دفتر نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور در نظر دارد در راستای اجرای بند 2 ماده 2 آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی کیفیت تدریس اساتید در نیمسال دوم سال تحصیلی          97-96 را از طریق نظر خواهی از دانشجویان در سیستم گلستان ارزیابی نماید.*امکان ارزشیابی اساتید در سامانه  گلستان از تاریخ 97/01/28  لغایت 97/03/05 فعال خواهد بود.

* دانشجویان می توانند در مدت یاد شده با مراجعه به سامانه گلستان و از مسیر ورود به منوی ارزشیابی - استاد - ارزشیابی ، نسبت به ارزیابی عملکرد  آموزشی اساتید خود اقدام نمایند.

* لازم به ذکر است  دانشجویانی مجاز به ارزشیابی هستند که پیشتر گزینه ی بله را برای حضور در کلاس درس استاد مورد نظر انتخاب نمایند.


* با عنایت به اهمیت نتایج این نظرسنجی ها در برنامه ریزی هر چه بهتر آموزشی دانشگاه  ، بایسته است دانشجویان به صورت پررنگ و با رعایت جانب صحت و صداقت ، در این ارزیابی شرکت کنند.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر