مسابقات فرهنگی
1397/2/25 سه‌شنبه کارت آزمون پرداخت بدهی برای دریافت کارت آزمون
 دانشجویان گرامی امکان شرکت در امتحانات نیمسال جاری صرفا با ارائه کارت آزمون مقدور میباشد. لذا در اسرع وقت نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایید.
 
امتیاز دهی